beatbullyingDESCRIERE GENERALĂ A PROIECTULUI
Violenţa din partea colegilor, victimizarea, agresiunea/intimidarea şi cyber-agresiunea sunt probleme serioase şi importante/semnificative cu care se confruntă tinerii din întreaga Europă. Pentru a aborda această problemă şi a vedea impactul negativ pe termen lung pe care-l poate avea asupra copiilor şi a tinerilor, ONG-ul Beatbullying din UK a dezvoltat programul CyberMentors. Acest program ajută mil. de copii, a dovedit că a redus violenţa în şcoli cu până la 80% şi că protejează copii atât online cât si offline.

DESCRIERE GENERALĂ A PROIECTULUI
Violenţa din partea colegilor, victimizarea, agresiunea/intimidarea şi cyber-agresiunea sunt probleme serioase şi importante/semnificative cu care se confruntă tinerii din întreaga Europă. Pentru a aborda această problemă şi a vedea impactul negativ pe termen lung pe care-l poate avea asupra copiilor şi a tinerilor, ONG-ul Beatbullying din UK a dezvoltat programul CyberMentors. Acest program ajută mil. de copii, a dovedit că a redus violenţa în şcoli cu până la 80% şi că protejează copii atât online cât si offline.
Folosind modelul de mentorat Beatbullying, tinerii între 11-25 de ani sunt pregătiţi să fie mentori-CyberMentori dezvoltându-şi abilităţile şi cunoştinţele care să le permită să-şi susţină/ajute colegii care se confruntă cu probleme de violenţă din partea altor colegi, agresiune şi hărţuire. Acest lucru le permite să se construiască reţele de tip suport atât offline în cadrul şcolilor şi comunităţilor, cât şi online în condiţii de siguranţă, prin intermediul unui wedsite sigur bazat pe modelul unui serviciu social de network. Aici ei formează o parte esenţială a unui serviciu de sprijin pe nivele care include consilieri acreditaţi şi profesionişti, aceştia se asigură de faptul că drepturile copiilor şi ale tinerilor sunt protejate şi respectate,şi cei mai vulnerabili dintre tineri pot avea acces direct la susţinerea/sprijinul de care au nevoie.
CyberMentors este primul şi unicul model de mentorat care există atât online cât şi offline, răspunzând nevoilor tinerilor care utilizează din ce în ce mai mult noua tehnologie (Ofcom,2011). CyberMentors singura platformă online aprobată ca model de intervenţie terapeutică online de Centrul de Excelenţă şi Serviciul pentru copii şi tineri (C4EO) singura platformă online certificată ca “sigură” de Centrul de protecţie împotriva exploatării copiilor (CEOP) şi Oficiul de Informaţii al UK (ICO).
Scopul acestui proiect este să extindă modelul CyberMentors model, astfel încât el să fie disponibil în toate ţările partenere din Europa.
Prin fondurile Daphne III, un consorţiu de 8 organizaţii din ţările din UE, BeatBullying va:
-dezvolta “CyberMentor în Europa”- un nou portal online, bazat pe modelul CyberMentors din UK. Prin www.cybermentors.eu tinerii vulnerabili care se confruntă cu probleme de violenţă din partea altor colegi, agresiune, cyberagresiune sau hărţuire vor putea să aibă acces la ajutor, sfaturi şi consiliere în timp real, în propria lor limbă.
-lucra cu parteneri din 6 ţări din EU (CZ, IT,PL, PT, RO şi ES). Partenerii vor fi instruiţi de profesionişti din cadrul CyberMentors la modul cum vor livra/da programul CyberMentors în şcoli şi centre de tineri din ţările lor.
-instrui cel puţin 200 de CyberMentors în fiecare ţară gazdă-plus alţi 1800 în UK. Estimăm că ei vor sustine cel puţin 160.000 de copii/an. De la lansarea Cybermentors în 2009, au fost instruiţi peste 7.000 de CyberMentors, cu toţii voluntar îşi susţin colegii şi le oferă acestora “un prim ajutor”. În acestă perioadă, peste1,7 milioane de utilizatori s-au logat, vizualizând peste 13 mil.de pagini şi au avut peste 1 mil. de interacţiuni între mentori şi consiliaţi.
-derula o monitorizare independentă şi cuprinzătoare de evaluare a proiectului, condusă de Universitatea Goldsmiths din Londra, care anterior a evaluat CyberMentors din Marea Britanie într-un alt proiect Daphne.
-livra o serie de evenimente de lansare şi disiminare de informaţii în fiecare ţară gazdă, culminând cu o conferinţă la Bruxelles unde vom prezenta concluziile noastre.
Pe parcursul perioadei de finanţare, anticipăm ca CyberMentors Europa va ajunge la rezultate similare obţinute în UK şcolile şi comunităţile care au folosit programul vor raporta:
-reducerea cu 50% a incidentelor violente; 30% a agresiunii şi violenţei în şcoli; 20% a excluderilor; 15% a chiulului;50% din tineri vor raporta o îmbunătăţire a bunăstării personale; 90% vor raporta că CyberMentors i-a ajutat.
JUSTIFICARE:
Studii recente arată că violenţa din partea colegilor, agresivitatea şi cyber-agresivitatea sunt probleme serioase în întreaga EU. Până la 55% dintre elevi sunt implicaţi în vreun fel în calitate de victime, autori, sau martori/privitori. Nevoia de intervenţie pentru limitarea efectelor nocive cauzate de această problemă este clară şi urgentă. Cercetările arată că agresiunea şi violenţa din partea colegilor sunt un factor de risc semnificativ pentru sănătatea fizică şi pentru adaptarea socială a copiilor şi adolescenţilor ducând în cazuri severe la sinucidere.
CyberMentors este singurul model care există off-line şi on-line, care răspunde nevoilor tinerilor ce folosesc din ce în ce mai mult noua tehnologie. Prin formarea tinerilor ca CyberMentori în ţările-gazdă în Europa şi punerea la dispoziţie a programului CyberMentors, s-ar încuraja ca tinerii, prin formare, prin activism şi prin furnizarea de suport prin reţele de sprijin online/offiline să protejeze tinerii împotriva violenţei.
OBIECTIVE:
Obiectivul general al acestui proiect este de a implementa programul CyberMentors în ţările gazdă pe teritoriul UE ca o metodă de intervenţie pentru a proteja tinerii de agresivitatea de la egal la egal, violenţă şi cyber-agresivitate.Scopul este de a:
-proiecta şi dezvolta un portal online CyberMentors în EU, pentru ca tinerii din EU să poată accesa portalul pentru a primi spijin direct informaţii şi consiliere.Vom dezvolta zone tematice pe portalul CyberMentors unde tinerii pot fi ajutaţi şi sprijiniţi în timp real de mentori şi profesionişti .
-dezvolta şi furniza oretea de formare profesională pentru profesioniştii din ţările gazdă, astfel încât aceştia să deţină abilităţile şi experienţa necesară pentru a oferi CyberMentorilor formare în şcoli şi centre de tineret.
-oferi programul de formare profesională de mentorat CyberMentors în cadrul şcolilor şi a centrelor de tineret din cadrul ţărilor gazdă. Acest program de formare va învăţa tinerii mentori şi îi va ajuta să creeze reţelele de sprijin offline în şcolile şi comunităţile lor şi online prin intermediul portalului EU.
-livra o serie de evenimente de promovare a programului în fiecare ţară gazdă unde CyberMentors va fi lansat şi o campanie de promovare ce va începe cu sprijinul partenerilor noştri din mass-media din EU direcţionând tinerii ce trec printr-o criză la un nou punct de sprijin.
-lucra cu oameni tineri profesori şi profesionişti, oferindu-le resurse pentru a deveni activişti-CyberMetors şi promovând mesaje anti agresiune şi anti violenţă la nivel local şi naţional.
-evalua complet impactul progamului, folosind o varietate de tehnici calitative şi cantitative.
În final, vom organiza o conferinţă la Bruxelles, unde vom prezenta concluziile noastre din programul pilot şi evaluarea noastră, invitând profesionişti şi personalităţi cu putere de decizie.Critic ne propunem să reducem impactul şi incidenţa violenţei şi agresiuni asupra copiilor şi tinerilor vulnerabili.
Bullying-ul este caracterizat, în general, printr-un comportament agresiv care intenţionează să producă suferinţă, să aducă prejudicii, implică un dezechilibru de putere sau de forţă între agresor şi victimă şi, în mod obişnuit, se petrece repetat.
Bullying-ul poate lua diverse forme, incluzând agresarea fizică, hărţuirea morală – privind etnie, rasă, religie, disabilităţi, orientare sexuală, identitate -, tachinarea sau aducerea unor insulte ori injurii, excluderea socială, hărţuirea sexuală, precum şi agresarea verbală şi emoţională prin intermediul unor mijloace audio-vizuale: e-mail, mesaje pe telefon, mesaje pe reţele de socializare ori prin intermediul altor căi digitale. Ca formă de victimizare între covârstnici (de la egal la egal), bullying-ul diferă de celalte tipuri de agresivitate între copii. Printre factorii de risc care aduc un copil în situaţia de a fi expus bullying-ului se numără cei individuali, familiali, şcoala, comunitatea.
În Marea Britanie, BeatBullying este liderul acţiunilor de prevenire a bullying-ului. Tinerii sunt instruiţi în şcoli, universităţi şi comunităţi pentru a deveni mentori BeatBullying, oferindu-li-se cunoştinţele, abilităţile şi instrumentele de care au nevoie pentru a aborda şi a preveni bullying-ul. Apoi, ei susţin şi devin mentorii altor copii, atât la şcoală, cât şi on-line, prin intermediul site-ului BeatBullying, site personalizat şi sigur: www.beatbullying.org. Aici, tinerii pot primi suport, ajutor şi sfaturi de la mentorii BeatBullying, în timp ce consilierii adulţi, care sunt specialişti calificaţi, pot oferi, atunci când este necesar, consiliere de specialitate şi sprijin.
Trainingul BeatBullying este util, relevant şi actualizat, acoperă o gamă largă de subiecte de care vor beneficia toţi participanţii astfel:
Bullying (definiţii, cine, ce, de ce şi unde).
Abilităţi de mentorat.
Strategii anti-bullying.
Sfaturi de siguranţă on-line (cum să fii on-line în condiţii de siguranţă).
Acţiunea socială (cum poţi să schimbi ceva).
Trainingul va avea loc doar în timpul zilelor de şcoală. Acesta va fi oferit de către doi membri ai personalului BeatBullying şi va fi supravegheat de către un membru desemnat din cadrul personalului şcolii.
La BeatBullying, siguranţa tinerilor este extrem de importantă. Site-ul BeatBullying – www.beatbullying.org -, este singurul site social networking aprobat de către organizaţia „Exploatarea Copiilor şi Protecţia Online” (CEOP).
Nu vor exista imagini cu copilul dumneavoastră sau orice altă persoană tânără pe site pentru a-i putea identifica cineva cine sunt sau la ce şcoală învaţă. Datele cu caracter personal nu sunt vizibile pe profilul lor şi orice informaţii sensibile sunt văzute doar de către un consilier. Singurii adulţi on-line pe site sunt personalul BeatBullying şi mentorii instruiţi. Este important ca mentorii să fie conştienţi de faptul că acest rol este unul de voluntariat şi nu există niciun timp prestabilit cât copilul dumneavoastră ar trebui să îl petreacă ca mentor on-line. Este ceva ce ei pot face atunci când au timp liber şi nu trebuie să îi influenţeze negativ la studiu, la învăţătură sau la alte angajamente pe care le au deja.
A fi mentor BeatBullying ar trebui să fie o experienţă pozitivă, plăcută şi plină de satisfacţii; copiilor li se vor îmbunătăţi abilităţile şi este ceva pe care îl vor putea adauga la CV-ul lor ca fiind o realizare.
Proiectul a fost creat datorită finantarii din programul DAPHNE III, cerere de propuneri 2012, si implică organizatii din:
BeatBullying Limited – London, UK
Asociatia de Mediere a Conflictelor “MISIT” – Romania
Goldsmiths, University of London UK
KOMUNIKUJEME, o.s. – Czech Republic
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – Italy
Tender – Italy
Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci” – Poland
Instituto de Desenvolvimento Social – Portugal
Concello de Ourense Concellaria de Xuventude – Spain
Această publicaţie a fost realizată cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de Mediere a Conflictelor “MISIT” şi nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.