Despre noi

Asociatia de Mediere a Conflictelor ”MISIT ”, constituita in anul 2010 in conformitate cu prevedrile O.G. 26/2000, in scop caritativ, nepatrimonial, promovand si aparand drepturile si libertatile omului, in baza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, a Tratatelor si Conventiilor internationale care trateaza in principal libertatea constiintei, libera exprimare, dreptul la autodeterminare si la reinsertie sociala si comunitara.
Sediul social in loc. Timisoara, str. Petre Olariu, bl. B 133, sc. B, jud. Timis,
Punct de lucru in loc. Timisoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.6, ap. 3,jud. Timis, cod postal: 300055
Cont Bancar: RO14BREL0002000731450100, deschis la LIBRA INTERNET BANK
Incheiere Civila nr. 49 / 05.02.2010
Inregistrata in Registrul Special Asociatii nr. 16 / 11.02.2010
Cod de Inregistrare Fiscala nr. 26526123 / 16.02.2010
Operator Date cu Caracter Personal nr. 17242 / 23.07.2010
Inregistrata in Registrul National de Evidenta a Organizatiilor din Domeniul Meiderii nr. 246 / 17.03.2010

SCOP:
– dezvoltarea si oferirea serviciilor de mediere
– dezvoltarea si oferirea serviciilor sociale integrate
– oferirea serviciilor de consultanta juridica consultativa
– oferirea serviciilor de consultanta psihologica, pentru grupurile sau persoanele aflate in situatii de risc, in vederea cresterii calitatii vietii oamenilor indiferent de varsta, gen, etnie, religie, categorie sociala, prin prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, a abuzului, neglijarii si discriminarii de orice forma, promovand dezvoltarea calitatii resursei umane din domeniul social, prin implicarea in activitati de preventie a migratiei, a violentei in familie, a traficului de persoane, etc..
– ofera servicii de consultanta, informare si solutionare a litigiilor in domeniul protectiei consumatorilor.
– organizeaza, ofera cursuri si programe de formare initiala si continua profesionala a adultilor.

Cursurile sunt Acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari fiind organizate de asociatie dar si in parteneriat cu scoli de formare din tara si strainatate

REPERZENTARE:
Presedinte Dionisie TRUSCULESCU