rewind_FinalAsociația de Mediere a Conflictelor “MISIT”, participă în calitate de partener în cadrul  proiectului “Supporting Actions for Victims of crimE(”Acțiuni de susținere pentru victimele infracțiunilor”), 760574 — SAVE — JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-07.

Organizația coordonatoare a acestui proiect este Cooperativa Sociale C.R.I.S.I.  S.c.a.r.l. Onlus (Italia). Tot ca și parteneri în proiect mai putem enumera următoarele organizații: Associazione ANTIGONE Onlus (Italia), A BUON DIRITTO Associazione per le liberta (Italia) și Associacao Animam Viventem (Portugalia).

Obiectivele proiectului SAVE sunt: diseminarea informațiilor obținute și a celor mai bune practici între statele membre cu privire la drepturile, protecția și sprijinirea victimelor infracțiunilor; crearea unui model de servicii pentru sprijinirea victimele infracțiunilor, care să fie durabil și transferabil atât în contextul național al țărilor partenere, cât și în alte țări europene; implementarea în contextul național și al țărilor partenere a Directivei 2012/29/UE de stabilire a standardelor minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor criminalității; construirea unui sistem de sprijinire și susținere a victimelor în cadrul instituțiilor abilitate din țările participante la proiect și încurajarea utilizării de practici și instrumente comune în întreaga Europă.

Pentru atingerea acestor obiective, partenerii trebuie sa cartografieze, cerceteze și analizeze cele mai bune practici implementate în Europa în domeniul serviciilor de asistență acordată victimelor infracțiunilor; să descopere și să compare modelele organizaționale, tipurile de servicii oferite și să analizeze implementarea programelor. Apoi vor evalua posibilitatea transferabilității modelelor, instrumentelor și activităților, având în vedere cadrul de reglementare specific și implementarea acestora în țările partenere din cadrul proiectului SAVE.
http://www.projectsave.eu


C.R.I.S.I
http://www.mediazionecrisi.it/

Animam Viventem
http://vidamaisviva.wixsite.com/vidamaisviva

ANTIGONE
http://www.antigone.it/

A BUON DIRITTO
https://www.abuondiritto.it/en/

MISIT
http://misit-mediere.ro/