Entries by admin

ABUZUL DE INCREDERE PRIN FRAUDAREA CREDITORILOR – Art. 239

(1) Fapta debitorului de a instraina, ascunde, deteriora sau distruge, in tot sau in parte, valori ori bunuri din patrimoniul sau ori de a invoca acte sau datorii fictive in scopul fraudarii creditorilor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei […]

BANCRUTA SIMPLA – Art. 240

(1) Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei intr-un termen care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut de lege de la aparitia starii de insolventa, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un […]

BANCRUTA FRAUDULOASA – Art. 241

(1) Fapta persoanei care, in frauda creditorilor: a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate; c) instraineaza, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active, se pedepseste cu […]

GESTIUNEA FRAUDULOASA – Art. 242

(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (2) Cand fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita de administratorul judiciar, […]

INSELACIUNEA – Art. 244

(1) Inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Inselaciunea […]

INSELACIUNEA PRIVIND ASIGURARILE – Art. 245

(1) Distrugerea, degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare, ascunderea sau instrainarea unui bun asigurat impotriva distrugerii, degradarii, uzurii, pierderii sau furtului, in scopul de a obtine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurata, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani. (2) Fapta persoanei care, in scopul prevazut in alin. (1), simuleaza, isi […]

DISTRUGEREA – Art. 253

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (2) Distrugerea unui inscris sub semnatura privata, care […]

TULBURAREA DE POSESIE – Art. 256

(1) Ocuparea, in intregime sau in parte, fara drept, prin violenta sau amenintare, ori prin desfiintarea sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat in posesia altuia, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda. (2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

ASISTENTA SI REPREZENTAREA NELOIALA – Art. 284

(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, in intelegere frauduloasa cu o persoana cu interese contrare in aceeasi cauza, in cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatama interesele clientului sau ale persoanei reprezentate, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza […]